# چرندیات

روزگاری بودم خیلی کوچک... خیلی ساده....

روزگاری بودم خیلی کوچک... خیلی ساده....   و مرا گذشت بهاران  و زمستانها ...   و مرا طولها افزود روزها و چمشمی مرا گذشت....   خاطرم هست روزی  به نگاهی لرزان، دل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید