منرا؟

این گونه شتابان به آفتاب میرسم؟ 

از سنگ به آن جوهره ی ناب میرسم؟

 

از تنگه ی کوچک به دشت باز میرسم؟

گردن خموده، یا که سر افراز میرسم؟

 

زین من-گره، گره گشاییم میشود؟ 

دل را چراغ روشناییم میشود؟

 

من را رهی به جمع ادیبان میدهند؟

من را از آن این و از این آن میدهند؟

/ 0 نظر / 11 بازدید