یه وقتایی ..........

یه وقتایی خوبه که یادمون باشه که کجاییم.... چی هستیم.... به کجا میرفتیم و به کجا میریم!!!!‌

یه وقتایی میمونیم که یه جای تازه نریم. یه وقتایی میریم که اینجا نمونیم.....

چشمامونو میبندیم که نبینیم و گوشامونو میگیریم که نشنویم!!!

یه وقتایی دنباله یه دستگیره میگردی که بکشیشی و زمان  به عقب برگرده و اونوقتی که باید بشنوی‌ ـ بشنوی!!!‌ اونوقتی که باید ببینی ـ ببینی و اونوقتی که باید بمونی ـ بمونی!!!!!‌

یه کسایی هستن که میری از کنارشون وآرزو میکنی کنارشون بمونی!!!‌ 

بعدش میفهمی که نیستی دیگه. نیستی تو ذهنشون و نمیشه اون چیزی که باید بشه و نمیبیننت و نمیشنونت !!!‌  درست مثل وقتی که نبودی و رفتی و چشماتو بستی و گوشاتو گرفتی!!!

یه وقتایی هم خوبه که به دور و برت نگاه کنی و ببینی که انقدر تند دویدی که همرو جا گذاشتی‌!!!!!!ٍ!!!!!!!..... ......, ببینی که اونی که جاش همیشه خالیه نیست و شاید هیچ وقت جاش پر نشه و تا وقتی جاش خالیه , همیشه ته ته ته ته ته دلت احساس میکنی که تنهایی !!!!!!‌

یه وقتایی هم خوبه که ببینی تنهایی که تو تنهاییت خودتو پیدا کنی !!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید